งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Hi News : สาธิต ม.อ.ปัตตานี จับมือโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศร่วมงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 ภายในแนวคิด “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิตัลไทยแลนด์” (Satit Innovation for Digital Thailand) โดยมีโรงเรียนสาธิต 21 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมระดมสมอง

ประมวลภาพ:การประชุมเตรียมงาน และแถลงข่าวการจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7

   ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 ภายในแนวคิด “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิตัลไทยแลนด์” โดยมีโรงเรียนสาธิต 21 สถาบันทั่วประเทศ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

View More
 ผ่านไปแล้ว...
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
 เพลงประจำงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7
 วิดีโอแนะนำสถานที่จัดงาน...
 เพจ facebook