งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อเรา

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 073-335131,073-313396

  ictsatit.pnpsu@gmail.com

Send us a Message