กำหนดการงาน 50 ปี สาธิต รวมมิตร ม.อ.

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 :
กิจกรรมภาคบ่าย – ภาคค่ำที่โรงเรียนสาธิต ม.อ.
 • เวลา 15.30 น. - กิจกรรมต้อนรับ (หน้าประตูมหาวิทยาลัยฯ – ลานพระรูป - โรงเรียนสาธิต ม.อ.)
 • เวลา 17.00 น. - กิจกรรมต้อนรับ (ลานโดม โรงเรียนสาธิต ม.อ.)
  - กิจกรรมประชันเชียร์ /โชว์เชียร์ /กีฬามหาสนุก
  - การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคำขวัญประชาสัมพันธ์ 50 ปี โรงเรียนสาธิตฯ
  - รับประทานอาหารเย็น
  - การแสดงของศิษย์เก่า 5 รุ่น 5 Gen และ นักเรียนสาธิต ม.อ.
 • เวลา 21.00 น. Check in เข้าโรงแรมที่พัก
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 :
กิจกรรมภาคเช้าที่โรงเรียนสาธิต ม.อ.
 • เวลา 07.30 น. - กิจกรรมสาธิตยามเช้า /รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ลานโดม โรงเรียนสาธิต ม.อ.
 • เวลา 08.30 น. - เข้าแถวเคารพธงชาติ /กิจกรรมหน้าเสาธง
 • เวลา 09.30 น. เวลา 09.00 - 09.30 น.
  - พิธีทำบุญ 3 ศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม)
 • เวลา 09.30 - 11.00 น.
  - นั่งรถราง ทัวร์ /ชมบรรยากาศรอบๆโรงเรียนสาธิตฯ /ม.อ./บริเวณใกล้เคียง และจุดสำคัญของปัตตานี (หอดูนก /Sky Walk)
กิจกรรมภาคกลางคืนที่ :
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • เวลา 17.00 น. เริ่มลงทะเบียนกิจกรรมภาคกลางคืน
 • เวลา 18.00 น. เริ่มงานภาคกลางคืน
  - พิธีเปิดงาน
  - มอบช่อดอกไม้ให้ตัวแทนอาจารย์อาวุโส และผู้บริหาร
  - มอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาต่างๆ
  - การแสดงของอาจารย์ /การแสดงของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
  - เกม /กิจกรรมระดมทุนจากศิษย์เก่า
  - ปิดงาน