ราคาบัตรเข้าร่วมงาน "50 ปี รวมมิตร สาธิต ม.อ."

 • ราคาบัตร
  ศิษย์เก่า รุ่น 1 – 45 บัตรราคา 500 บาท /คน
  ศิษย์เก่า รุ่น 46 – ปัจจุบัน บัตรราคา 100 บาท /คน
 • หมายเหตุ
  1) ศิษย์เก่าสามารถสนับสนุนบัตรมากกว่า 500 บาท/คน หรือมากกว่า 100 บาท/คน ได้
  2) บัตรเดียวเข้าร่วมงานได้ 2 วัน
  - วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่โรงเรียนสาธิต ม.อ. อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
  - วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา