สินค้าที่ระลึก 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ราคาจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 50 ปี สาธิตฯ
ลำดับที่ รายการ ราคา
1 เสื้อคอกลมสีน้ำเงิน เเขนสั้น 200 บาท
2 เสื้อคอกลมสีน้ำเงิน เเขนยาว 220 บาท
3 เสื้อโปโลสีส้ม เเขนสั้น 330 บาท
4 เสื้อโปโลสีส้ม เเขนยาว 350 บาท
5 เสื้อโปโลสีน้ำเงิน เเขนสั้น 330 บาท
6 เสื้อโปโลสีน้ำเงิน เเขนยาว 350 บาท
7 ร่มพับ 190 บาท
8 สมุดโน้ต 120 บาท

ภาพตัวอย่างสินค้า