ติดต่อเรา

แผนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
073-335131,073-313396 ictsatit.pnpsu@gmail.com

เพจโรงเรียนสาธิตฯ ::