ระบบรับสมัครนักเรียน และทดสอบความรู้ทางวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ประกาศล่าสุด
    Responsive image
กำหนดการ
  • สมัครออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 21 กันยายน 2563 – 27 พฤศจิกายน 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 (ทั้งสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และทดสอบความรู้ทางวิชาการ)
  • สอบคัดเลือกเเละทดสอบความรู้ฯ 26-27 ธันวาคม 2563
  • ประกาศผลสอบคัดเลือกเเละทดสอบความรู้ฯ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564