ระบบรับสมัครนักเรียน และทดสอบความรู้ทางวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ประกาศล่าสุด
กำหนดการ
  • สมัครออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 1 ธันวาคม 2564
  • ชำระเงินภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 3 ธันวาคม 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 (ทั้งสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และทดสอบความรู้ทางวิชาการ)
  • สอบคัดเลือกเเละทดสอบความรู้ฯ 15 มกราคม 2565
  • ประกาศผลสอบคัดเลือกเเละทดสอบความรู้ฯ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565