ระบบรับสมัครนักเรียน และทดสอบความรู้ทางวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ประกาศล่าสุด
Responsive image
กำหนดการ
  • สมัครออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565
  • ชำระเงินภายใน วันที่ 5 กันยายน 2565 – 1 ธันวาคม 2565
  • ประกาศเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 (ทั้งสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และทดสอบความรู้ทางวิชาการ)
  • สอบคัดเลือกเเละทดสอบความรู้ฯ 14 และ 15 มกราคม 2566
  • ประกาศผลสอบคัดเลือกเเละทดสอบความรู้ฯ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566