สมัครทดสอบความรู้ทางวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กรุณาอ่านคำชี้แจง
  • ปุ่มสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.4 และ ป.5
  • ปุ่มสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 และ ม.2
  • ระบบไม่อนุญาตให้เเก้ใขข้อมูลใดๆ หรือสมัครซ้ำได้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล
  • มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถามได้ที่ 073-313396, facebook โรงเรียนสาธิตฯ โรงเรียนสาธิตฯ อีเมล dasurai.satit@gmail.com
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน
  • ขั้นตอนที่ 1 : ให้นักเรียนเลือกสมัครทดสอบตามระดับชั้นของตัวเอง
  • ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อสมัครเรียบร้อยเเล้ว สามารถเข้าสู่ระบบตาม ด้วยการกรอก
    *** Username : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
    *** Password : ตัวเลข 4 ตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชน : เพื่อเข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนที่ 1 : กรุณาเลือกชั้นที่กำลังศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 : เข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินเเละใบสมัคร