สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กรุณาอ่านคำชี้แจง
 • ปุ่มสมัครเข้า ม. 1 สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.1 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.6)
 • ปุ่มสมัครเข้า ม. 4 สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 (สำหรับนักเรียนชั้น ม.3)
 • ปุ่มสมัครเข้า ม. 4 สำหรับนักเรียนสาธิตฯ ที่มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 (สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนสาธิตฯ)
 • มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถามได้ที่ 073-313396, facebook โรงเรียนสาธิตฯ โรงเรียนสาธิตฯ อีเมล dasurai.satit@gmail.com
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 : เลือกชั้นเรียนที่ต้องการสมัครสอบ
 • ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อสมัครเรียบร้อยเเล้ว สามารถเข้าสู่ระบบด้วยการกรอก
  *** Username : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  *** Password : ตัวเลข 4 ตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชน : เพื่อเข้าสู่ระบบ
 • ระบบไม่อนุญาตให้เเก้ใขข้อมูลใดๆ หรือสมัครซ้ำได้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 : เลือกชั้นเรียนที่ต้องการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ 2 : เข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินเเละใบสมัคร