.:: SATIT MIS ::.
ประชาสัมพันธ์ ::
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบ SATIT MIS <<::
   เข้าสู่ระบบ...
Username
Password
* (สำหรับบุคลากร)
Username ของระบบ MIS-DSS
*(สำหรับนักเรียน)
Username=รหัสนร.-ชื่อภาษาอังกฤษ
Password=ที่นักเรียนได้รับจากโรงเรียน


  SATIT PSU MIS (สำหรับผู้ใช้ทั่วไป)  
  ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อ  


วันนี้วันที่ 22/7/2024
เวลาที่เข้าระบบคือ 22:17:05

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
181/9 ถนน เจริญประดิษฐ์ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131 Email : satit.pn.psu@gmail.com