เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเนื่องในวันเก็บขยะโลก

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 17 กันยายน 2561 เขียนโดย Patas Usoh

 

โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเนื่องในวันเก็บขยะโลก 
วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ หาดรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี

0F4A0727.jpg0F4A0728.jpg0F4A0732.jpg0F4A0739.jpg0F4A0740.jpg0F4A0744.jpg0F4A0745.jpg0F4A0748.jpg0F4A0750.jpg0F4A0756.jpg0F4A0760.jpg0F4A0761.jpg0F4A0763.jpg0F4A0773.jpg0F4A0778.jpg0F4A0779.jpg0F4A0780.jpg0F4A0781.jpg0F4A0785.jpg0F4A0789.jpg0F4A0790.jpg0F4A0793.jpg0F4A0795.jpg0F4A0796.jpg0F4A0801.jpg0F4A0803.jpg0F4A0804.jpg0F4A0806.jpg0F4A0807.jpg0F4A0808.jpg0F4A0810.jpg0F4A0812.jpg0F4A0819.jpg0F4A0821.jpg0F4A0823.jpg0F4A0826.jpg0F4A0827.jpg0F4A0828.jpg0F4A0829.jpg0F4A0830.jpg0F4A0831.jpg0F4A0832.jpg0F4A0833.jpg0F4A0835.jpg0F4A0840.jpg0F4A0841.jpg0F4A0843.jpg0F4A0844.jpg0F4A0845.jpg0F4A0847.jpg0F4A0850.jpg0F4A0852.jpg0F4A0853.jpg0F4A0855.jpg0F4A0856.jpg0F4A0858.jpg0F4A0859.jpg0F4A0860.jpg0F4A0861.jpg0F4A0863.jpg0F4A0866.jpg0F4A0868.jpg0F4A0869.jpg0F4A0871.jpg0F4A0872.jpg0F4A0873.jpg0F4A0874.jpg0F4A0875.jpg0F4A0878.jpg0F4A0879.jpg0F4A0880.jpg0F4A0881.jpg0F4A0883.jpg0F4A0884.jpg0F4A0886.jpg0F4A0889.jpg0F4A0890.jpg0F4A0892.jpg0F4A0894.jpg0F4A0897.jpg0F4A0898.jpg0F4A0899.jpg0F4A0900.jpg0F4A0901.jpg0F4A0903.jpg0F4A0904.jpg0F4A0905.jpg0F4A0907.jpg0F4A0910.jpg0F4A0911.jpg0F4A0916.jpg0F4A0918.jpg0F4A0919.jpg0F4A0921.jpg0F4A0923.jpg0F4A0924.jpg0F4A0925.jpg0F4A0926.jpg0F4A0930.jpg0F4A0932.jpg0F4A0936.jpg0F4A0939.jpg0F4A0942.jpg0F4A0943.jpg0F4A0944.jpg0F4A0945.jpg0F4A0946.jpg0F4A0949.jpg0F4A0950.jpg0F4A0951.jpg0F4A0953.jpg0F4A0954.jpg0F4A0956.jpg0F4A0958.jpg0F4A0960.jpg0F4A0963.jpg0F4A0964.jpg0F4A0966.jpg0F4A0968.jpg0F4A0970.jpg0F4A0971.jpg0F4A0973.jpg0F4A0974.jpg0F4A0976.jpg0F4A0979.jpg0F4A0980.jpg0F4A0982.jpg0F4A0983.jpg0F4A0985.jpg0F4A0989.jpg0F4A0993.jpg0F4A0997.jpg0F4A1006.jpg0F4A1008.jpg0F4A1011.jpg0F4A1017.jpg0F4A1019.jpg0F4A1022.jpg0F4A1024.jpg0F4A1025.jpg0F4A1027.jpg0F4A1030.jpg0F4A1036.jpg0F4A1039.jpg0F4A1040.jpg0F4A1048.jpg0F4A1050.jpg0F4A1059.jpg0F4A1069.jpg0F4A1071.jpg0F4A1072.jpg0F4A1077.jpg0F4A1081.jpg0F4A1084.jpg0F4A1091.jpg0F4A1095.jpg0F4A1096.jpg0F4A1100.jpg0F4A1101.jpg0F4A1102.jpg0F4A1105.jpg0F4A1107.jpg0F4A1110.jpg0F4A1111.jpg0F4A1116.jpg0F4A1117.jpg0F4A1123.jpg0F4A1125.jpg0F4A1128.jpg0F4A1142.jpg0F4A1149.jpg0F4A1154.jpg0F4A1155.jpg0F4A1156.jpg0F4A1160.jpg0F4A1163.jpg0F4A1167.jpg0F4A1169.jpg0F4A1170.jpg0F4A1173.jpgโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh