โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนโครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษฯ

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 19 เมษายน 2560 เขียนโดย Patas Usoh

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์

ในโรงเรียนโครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg60.jpg61.jpg62.jpg63.jpg64.jpg65.jpg66.jpg67.jpg68.jpg69.jpg70.jpg71.jpg72.jpg73.jpg74.jpg75.jpg76.jpg77.jpg78.jpg79.jpg80.jpg81.jpg82.jpg83.jpg84.jpg85.jpg86.jpg87.jpg88.jpg89.jpg90.jpg91.jpg92.jpg93.jpg94.jpg95.jpg96.jpg97.jpg98.jpg99.jpg100.jpg101.jpg102.jpg103.jpg104.jpg105.jpg106.jpg107.jpg108.jpg109.jpg110.jpg111.jpg112.jpg113.jpg114.jpg115.jpg116.jpg117.jpg118.jpg119.jpg120.jpg121.jpg122.jpg123.jpgโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh