โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนโครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษฯ

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 03 เมษายน 2560 เขียนโดย Patus Usoh

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์

ในโรงเรียนโครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131