โครงการประชาธิปไตยสีขาว

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 26 มกราคม 2561 เขียนโดย Patus Usoh

 

2X9A1314)

โครงการประชาธิปไตยสีขาว จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันที่ 26 ม.ค. 2561

หอประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131