โครงการประชาธิปไตยสีขาว

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Patas Usoh

 

2X9A1314)

โครงการประชาธิปไตยสีขาว จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันที่ 26 ม.ค. 2561

หอประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ

 

2X9A1314.JPG2X9A1315.JPG2X9A1317.JPG2X9A1322.JPG2X9A1325.JPG2X9A1326.JPG2X9A1329.JPG2X9A1337.JPG2X9A1338.JPG2X9A1345.JPG2X9A1347.JPG2X9A1348.JPG2X9A1349.JPG2X9A1350.JPG2X9A1364.JPG2X9A1367.JPG2X9A1368.JPG2X9A1369.JPG2X9A1371.JPG2X9A1374.JPG2X9A1379.JPG2X9A1380.JPG2X9A1382.JPG2X9A1384.JPG2X9A1386.JPG2X9A1389.JPG2X9A1390.JPG2X9A1391.JPG2X9A1393.JPG2X9A1396.JPG2X9A1398.JPG2X9A1401.JPG2X9A1403.JPG2X9A1415.JPG2X9A1417.JPG2X9A1418.JPG2X9A1419.JPG2X9A1420.JPG2X9A1421.JPG2X9A1424.JPG2X9A1425.JPG2X9A1426.JPG2X9A1427.JPG2X9A1429.JPG2X9A1430.JPG2X9A1431.JPG2X9A1432.JPG2X9A1433.JPG2X9A1437.JPG2X9A1439.JPG2X9A1441.JPG2X9A1442.JPG2X9A1443.JPG2X9A1445.JPG2X9A1446.JPG2X9A1448.JPG2X9A1450.JPG2X9A1451.JPG2X9A1452.JPG2X9A1457.JPG2X9A1463.JPG2X9A1464.JPG2X9A1465.JPG2X9A1466.JPG2X9A1468.JPG2X9A1472.JPG2X9A1473.JPG2X9A1479.JPG2X9A1480.JPG2X9A1482.JPG2X9A1483.JPG2X9A1484.JPG2X9A1485.JPG2X9A1486.JPG2X9A1487.JPG2X9A1488.JPG2X9A1489.JPG2X9A1490.JPG2X9A1491.JPG2X9A1492.JPG2X9A1493.JPG2X9A1494.JPG2X9A1495.JPG2X9A1496.JPG2X9A1497.JPG2X9A1498.JPG2X9A1499.JPG2X9A1500.JPG2X9A1501.JPG2X9A1504.JPG2X9A1505.JPG2X9A1507.JPG2X9A1509.JPG2X9A1510.JPG2X9A1513.JPG2X9A1515.JPG2X9A1519.JPG2X9A1522.JPG2X9A1528.JPG2X9A1530.JPG2X9A1532.JPG2X9A1534.JPG2X9A1536.JPG2X9A1542.JPG2X9A1553.JPG2X9A1555.JPG2X9A1562.JPG2X9A1570.JPGโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh