สัปดาห์ส่งเสริมงานการอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Patas Usoh

 

 

หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์ส่งเสริมงานการอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560"

เมื่อวันที่ 19 ม.ค 2561

 

images__001.jpgimages__002.jpgimages__003.jpgimages__004.jpgimages__005.jpgimages__006.jpgimages__007.jpgimages__008.jpgimages__009.jpgimages__010.jpgimages__011.jpgimages__013.jpgimages__014.jpgimages__015.jpgimages__016.jpgimages__017.jpgimages__018.jpgimages__019.jpgimages__020.jpgimages__021.jpgimages__022.jpgimages__023.jpgimages__024.jpgimages__025.jpgimages__026.jpgimages__027.jpgimages__028.jpgimages__029.jpgimages__030.jpgimages__031.jpgimages__032.jpgimages__033.jpgimages__034.jpgimages__035.jpgimages__036.jpgimages__037.jpgimages__038.jpgimages__039.jpgimages__040.jpgimages__041.jpgimages__042.jpgimages__043.jpgimages__044.jpgimages__045.jpgimages__046.jpgimages__047.jpgimages__048.jpgimages__049.jpgimages__050.jpgimages__051.jpgimages__052.jpgimages__053.jpgimages__054.jpgimages__055.jpgimages__056.jpgimages__057.jpgimages__058.jpgimages__059.jpgimages__060.jpgimages__061.jpgimages__062.jpgimages__063.jpgimages__064.jpgimages__065.jpgimages__066.jpgimages__067.jpgimages__068.jpgimages__069.jpgimages__070.jpgimages__071.jpgimages__072.jpgimages__073.jpgimages__074.jpgimages__075.jpgimages__076.jpgimages__077.jpgimages__078.jpgimages__079.jpgimages__080.jpgimages__081.jpgimages__082.jpgimages__083.jpgimages__084.jpgimages__085.jpgimages__086.jpgimages__087.jpgimages__088.jpgimages__089.jpgimages__090.jpgimages__091.jpgimages__092.jpgimages__093.jpgimages__094.jpgimages__095.jpgimages__096.jpgimages__097.jpgimages__098.jpgimages__099.jpgimages__100.jpgimages__101.jpgimages__102.jpgimages__103.jpg

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh