วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย Patus Usoh


วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 23 ก.พ. 2560


 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131