วันไหว้ครู ปี 2561

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Patas Usoh

 

2X9A6307

ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดีเยี่ยมและดีมากโดย รศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมชั้น 4  อาคาร 49  โรงเรียนเรียนสาธิตฯ เมื่อ วนที่ 24 พฤษภาคม 2561


 

2X9A5966.jpg2X9A5968.jpg2X9A5969.jpg2X9A5977.jpg2X9A5980.jpg2X9A5981.jpg2X9A5984.jpg2X9A5989.jpg2X9A5990.jpg2X9A5993.jpg2X9A6000.jpg2X9A6010.jpg2X9A6013.jpg2X9A6029.jpg2X9A6033.jpg2X9A6042.jpg2X9A6048.jpg2X9A6050.jpg2X9A6052.jpg2X9A6054.jpg2X9A6061.jpg2X9A6065.jpg2X9A6068.jpg2X9A6071.jpg2X9A6073.jpg2X9A6075.jpg2X9A6086.jpg2X9A6095.jpg2X9A6096.jpg2X9A6102.jpg2X9A6109.jpg2X9A6110.jpg2X9A6111.jpg2X9A6116.jpg2X9A6122.jpg2X9A6124.jpg2X9A6126.jpg2X9A6129.jpg2X9A6130.jpg2X9A6134.jpg2X9A6135.jpg2X9A6141.jpg2X9A6148.jpg2X9A6150.jpg2X9A6154.jpg2X9A6158.jpg2X9A6161.jpg2X9A6163.jpg2X9A6166.jpg2X9A6172.jpg2X9A6174.jpg2X9A6177.jpg2X9A6182.jpg2X9A6185.jpg2X9A6187.jpg2X9A6190.jpg2X9A6192.jpg2X9A6193.jpg2X9A6194.jpg2X9A6199.jpg2X9A6204.jpg2X9A6209.jpg2X9A6211.jpg2X9A6215.jpg2X9A6217.jpg2X9A6220.jpg2X9A6229.jpg2X9A6231.jpg2X9A6233.jpg2X9A6235.jpg2X9A6239.jpg2X9A6241.jpg2X9A6242.jpg2X9A6251.jpg2X9A6253.jpg2X9A6258.jpg2X9A6268.jpg2X9A6271.jpg2X9A6277.jpg2X9A6278.jpg2X9A6282.jpg2X9A6292.jpg2X9A6296.jpg2X9A6297.jpg2X9A6300.jpg2X9A6301.jpg2X9A6302.jpg2X9A6307.jpg2X9A6315.jpg2X9A6317.jpg2X9A6321.jpg2X9A6325.jpg2X9A6327.jpg2X9A6332.jpg2X9A6340.jpg2X9A6342.jpg2X9A6346.jpg2X9A6352.jpg2X9A6354.jpg2X9A6359.jpg2X9A6361.jpg2X9A6363.jpg2X9A6365.jpg2X9A6366.jpg2X9A6367.jpg2X9A6369.jpg2X9A6371.jpg2X9A6373.jpg2X9A6378.jpg2X9A6382.jpg2X9A6392.jpg2X9A6394.jpg2X9A6395.jpg2X9A6397.jpg2X9A6398.jpg2X9A6399.jpg2X9A6400.jpg2X9A6401.jpg2X9A6402.jpg2X9A6404.jpg2X9A6406.jpg2X9A6407.jpg2X9A6408.jpg2X9A6410.jpg2X9A6425.jpg2X9A6428.jpg2X9A6429.jpg2X9A6433.jpg2X9A6435.jpg2X9A6438.jpg2X9A6443.jpg2X9A6445.jpg2X9A6448.jpg2X9A6451.jpg2X9A6453.jpg2X9A6456.jpg2X9A6458.jpg2X9A6462.jpg2X9A6464.jpg2X9A6466.jpg2X9A6467.jpg2X9A6469.jpg2X9A6471.jpg2X9A6474.jpg2X9A6481.jpg2X9A6486.jpg2X9A6489.jpg2X9A6490.jpg2X9A6491.jpg2X9A6505.jpg2X9A6511.jpg2X9A6517.jpg2X9A6525.jpg2X9A6531.jpg

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh