วันมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย Patus Usoh

 

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ณ หอประชุม อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 25 ก.พ. 2560

 


 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131