พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 17 กันยายน 2561 เขียนโดย Patas Usoh

 

2X9A4146

กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 15 กันยายน 2561 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh