สัมมนาคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ปีการศึกษา 2561

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561 เขียนโดย Patus Usoh

 

สัมมนาคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 - 7 มีนาคม ณ ตาลคู่บีชรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131