งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 6

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Patus Usoh

ภาพบรรยากาศ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 6 “สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0”
Satit Innovations for Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา


 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131