งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 6

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 26 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Patas Usoh

ภาพบรรยากาศ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 6 “สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0”
Satit Innovations for Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา


 

20170601_0001.jpg20170601_0018.jpg20170601_0020.jpg20170601_0022.jpg20170601_0027.jpg20170601_0031.jpg20170601_0032.jpg20170601_0033.jpg20170601_0034.jpg20170601_0036.jpg20170601_0038.jpg20170601_0041.jpg20170601_0043.jpg20170601_0044.jpg20170601_0045.jpg20170601_0046.jpg20170601_0048.jpg20170601_0049.jpg20170601_0050.jpg20170601_0051.jpg20170601_0052.jpg20170601_0053.jpg20170601_0054.jpg20170601_0056.jpg20170601_0057.jpg20170601_0059.jpg20170601_0064.jpg20170601_0066.jpg20170601_0069.jpg20170601_0070.jpg20170601_0074.jpg20170601_0075.jpg20170601_0076.jpg20170601_0085.jpg20170601_0089.jpg20170601_0090.jpg20170601_0091.jpg20170601_0092.jpg20170601_0093.jpg20170601_0094.jpg20170601_0095.jpg20170601_0096.jpg20170601_0100.jpg20170601_0101.jpg20170601_0102.jpg20170601_0103.jpg20170601_0104.jpg20170601_0105.jpg20170601_0106.jpg20170601_0107.jpg20170601_0108.jpg20170601_0112.jpg20170601_0113.jpg20170601_0114.jpg20170601_0115.jpg20170601_0121.jpg20170601_0123.jpg20170601_0124.jpg20170601_0126.jpg20170601_0127.jpg20170601_0129.jpg20170601_0131.jpg20170601_0132.jpg20170601_0133.jpg20170601_0134.jpg20170601_0135.jpg20170601_0136.jpg20170601_0138.jpg20170601_0139.jpg20170601_0141.jpg20170601_0142.jpg20170601_0143.jpg20170601_0145.jpg20170601_0146.jpg25600603_0001.jpg25600603_0002.jpg25600603_0003.jpg25600603_0004.jpg25600603_0005.jpg25600603_0006.jpg25600603_0007.jpg25600603_0008.jpg25600603_0009.jpg25600603_0010.jpg25600603_0011.jpg25600603_0017.jpg25600603_0019.jpg25600603_0020.jpg25600603_0021.jpg25600603_0022.jpg25600603_0023.jpg25600603_0024.jpg25600603_0025.jpg25600603_0027.jpg25600603_0028.jpg25600603_0029.jpg25600603_0030.jpg25600603_0031.jpg25600603_0032.jpg25600603_0033.jpg25600603_0034.jpg25600603_0035.jpg25600603_0036.jpg25600603_0037.jpg25600603_0038.jpg25600603_0039.jpg25600603_0040.jpg25600603_0041.jpg25600603_0042.jpg25600603_0043.jpg25600603_0044.jpgโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh