มหกรรมภาษา ศิลปะและ วัฒนธรรมปักษ์ใต้ 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh

2X9A4750


 

ภาพบรรยากาศมหกรรม ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมปักษ์ใต้ จัดโดย กลุ่มสาระฯ หมวดศิลป กลุ่มสาระฯ หมวดภาษาไทย กลุ่มสาระฯ หมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ กลุ่มสาระฯ หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 25 ส.ค 2560

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131