มหกรรมภาษา ศิลปะและ วัฒนธรรมปักษ์ใต้ 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 25 กันยายน 2560 เขียนโดย Patas Usoh

2X9A4750


 

ภาพบรรยากาศมหกรรม ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมปักษ์ใต้ จัดโดย กลุ่มสาระฯ หมวดศิลป กลุ่มสาระฯ หมวดภาษาไทย กลุ่มสาระฯ หมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ กลุ่มสาระฯ หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 25 ส.ค 2560

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh