โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับครู

โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สถานที่

Siam Serpentarium อุทยานการเรียนรู้ชีวิตงูที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย 

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560 หรือ National Science and Technology Fair 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย(วว.)

พระราชวังบางปะอิน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พระที่นั่งอนันตสมาคม

 

Image001.jpgImage002.jpgImage003.jpgImage004.jpgImage005.jpgImage006.jpgImage007.jpgImage008.jpgImage009.jpgImage010.jpgImage011.jpgImage012.jpgImage013.jpgImage014.jpgImage015.jpgImage016.jpgImage017.jpgImage018.jpgImage019.jpgImage020.jpgImage021.jpgImage022.jpgImage023.jpgImage024.jpgImage025.jpgImage026.jpgImage027.jpgImage028.jpgImage029.jpgImage030.jpgImage031.jpgImage032.jpgImage033.jpgImage034.jpgImage035.jpgImage036.jpgImage037.jpgImage038.jpgImage039.jpgImage040.jpgImage041.jpgImage042.jpgImage043.jpgImage044.jpgImage045.jpgImage046.jpgImage047.jpgImage048.jpgImage049.jpgImage050.jpgImage051.jpgImage052.jpgImage053.jpgImage054.jpgImage055.jpgImage056.jpgImage057.jpgImage058.jpgImage059.jpgImage060.jpgImage061.jpgImage062.jpgImage063.jpgImage064.jpgImage065.jpgImage066.jpgImage067.jpgImage068.jpgImage069.jpgImage070.jpgImage071.jpgImage072.jpgImage073.jpgImage074.jpgImage075.jpgImage076.jpgImage077.jpgImage078.jpgImage079.jpgImage080.jpgImage081.jpgImage082.jpgImage083.jpg

Albums