โครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่โครงการ SMP

โครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่โครงการ SMP(SMP 3 โรงเรียนใหม่) 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2560 

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

    2. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และ เรียนรู้วิธีการเรียนอย่างถูกต้อง

    3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Science Mathematics Program (SMP) ได้อย่างมีความสุข

    4. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Science Mathematics Program (SMP)

Image001.jpgImage002.jpgImage003.jpgImage004.jpgImage005.jpgImage006.jpgImage007.jpgImage008.jpgImage009.jpgImage010.jpgImage011.jpgImage012.jpgImage013.jpgImage014.jpgImage015.jpgImage016.jpgImage017.jpgImage018.jpgImage019.jpgImage020.jpgImage021.jpgImage022.jpgImage023.jpgImage024.jpgImage025.jpgImage026.jpgImage027.jpgImage028.jpgImage029.jpgImage030.jpgImage031.jpgImage032.jpgImage033.jpgImage034.jpgImage035.jpgImage036.jpgImage037.jpgImage038.jpgImage039.jpgImage040.jpgImage041.jpgImage042.jpgImage043.jpg

Albums