การแข่งขันหุ่นยนต์ งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7

การแข่งขันหุ่นยนต์ (หุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง และ หุ่นยนต์เดินตามเส้น)
งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ซึ่งมีนักเรียนโครงการ SMP เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 9 โรงเรียน
1.โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก
2.โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง
3.โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอมายอ
4.โรงเรียนศาสนูปภัมภ์ ตำบลบานา อำเภอเมือง 
5.โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี 
6.โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ 
7.โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี
8.โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี
9.โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่