โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัตกรรมทางการศึกษา(Work Shop STEM)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัตกรรมทางการศึกษา(Work Shop STEM) สำหรับครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP และครูโรงเรียนต้นแบบ ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conference on Education 2018 (NICE) Education, Leadership, and Innovation in Learning Society ณ Phuket Graceland Resort & Spa

 

0F4A8432.jpg0F4A8433.jpg0F4A8439.jpg0F4A8450.jpg0F4A8451.jpg0F4A8454.jpg0F4A8456.jpg0F4A8462.jpg0F4A8465.jpg0F4A8467.jpg0F4A8471.jpg0F4A8473.jpg0F4A8492.jpg0F4A8499.jpg0F4A8501.jpg0F4A8506.jpg0F4A8524.jpg0F4A8525.jpg0F4A8526.jpg0F4A8529.jpg0F4A8531.jpg0F4A8533.jpg0F4A8535.jpg0F4A8537.jpg0F4A8540.jpg0F4A8544.jpg0F4A8559.jpg0F4A8571.jpg0F4A8576.jpg0F4A8577.jpg0F4A8580.jpg0F4A8581.jpg0F4A8583.jpg0F4A8598.jpg0F4A8601.jpg0F4A8609.jpg0F4A8610.jpg0F4A8618.jpg0F4A8623.jpg0F4A8627.jpg0F4A8637.jpg0F4A8642.jpg0F4A8659.jpg0F4A8676.jpg0F4A8684.jpg0F4A8693.jpg0F4A8703.jpg0F4A8711.jpg0F4A8714.jpg0F4A8724.jpg0F4A8727.jpg0F4A8729.jpg0F4A8734.jpg0F4A8745.jpg