โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมงาน SMP รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

0F4A7557.jpg0F4A7561.jpg0F4A7569.jpg0F4A7570.jpg0F4A7573.jpg0F4A7575.jpg0F4A7578.jpg0F4A7579.jpg0F4A7591.jpg0F4A7598.jpg0F4A7601.jpg0F4A7603.jpg0F4A7607.jpg0F4A7608.jpg0F4A7609.jpg0F4A7612.jpg0F4A7613.jpg0F4A7615.jpg0F4A7616.jpg0F4A7618.jpg0F4A7620.jpg0F4A7624.jpg0F4A7627.jpg0F4A7630.jpg0F4A7631.jpg0F4A7636.jpg0F4A7639.jpg0F4A7644.jpg0F4A7650.jpg0F4A7651.jpg0F4A7656.jpg0F4A7657.jpg0F4A7660.jpg0F4A7667.jpg0F4A7668.jpg0F4A7670.jpg0F4A7673.jpg0F4A7675.jpg0F4A7677.jpg0F4A7684.jpg0F4A7685.jpg0F4A7688.jpg0F4A7689.jpg0F4A7693.jpg0F4A7696.jpg0F4A7697.jpg0F4A7698.jpg0F4A7699.jpg0F4A7700.jpg0F4A7702.jpg0F4A7704.jpg0F4A7707.jpg0F4A7718.jpg0F4A7725.jpg0F4A7726.jpg0F4A7728.jpg0F4A7730.jpg0F4A7736.jpg0F4A7740.jpg0F4A7741.jpg0F4A7743.jpg0F4A7749.jpg0F4A7753.jpg0F4A7758.jpg0F4A7760.jpg0F4A7775.jpg0F4A7777.jpg0F4A7783.jpg0F4A7791.jpg0F4A7801.jpg0F4A7815.jpg0F4A7833.jpg0F4A7836.jpg0F4A7846.jpg0F4A7856.jpg0F4A7895.jpg0F4A7897.jpg0F4A7906.jpg0F4A7908.jpg0F4A7910.jpg0F4A7912.jpg0F4A7916.jpg0F4A7921.jpg0F4A7928.jpg0F4A7931.jpg0F4A7934.jpg0F4A7940.jpg0F4A7941.jpg0F4A7947.jpg0F4A7953.jpg0F4A7962.jpg0F4A7966.jpg0F4A7972.jpg0F4A7977.jpg0F4A8048.jpg