โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ม.5

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 16 -20 เมษายน 2561 มีโรงเรียนที่เข้าร่วม ดังนี้โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง และโรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอมายอ

 

0001.jpg0002.jpg0003.jpg0004.jpg0005.jpg0006.jpg0007.jpg0008.jpg0009.jpg0010.jpg0011.jpg0012.jpg0013.jpg0014.jpg0015.jpg0016.jpg0017.jpg0018.jpg0019.jpg0021.jpg0022.jpg0023.jpg0024.jpg0025.jpg0026.jpg0027.jpg0030.jpg0031.jpg0032.jpg0033.jpg0035.jpg0037.jpg0039.jpg0040.jpg0041.jpg0042.jpg0043.jpg0044.jpg0045.jpg0046.jpg0047.jpg0048.jpg0049.jpg0050.jpg0051.jpg0052.jpg0053.jpg0054.jpg0055.jpg0056.jpg0057.jpg0058.jpg0059.jpg0060.jpg0061.jpg0063.jpg0064.jpg0065.jpg0066.jpg0067.jpg0068.jpg0069.jpg0070.jpg0071.jpg0072.jpg0073.jpg0074.jpg0075.jpg0076.jpg0077.jpg0078.jpg0079.jpg0080.jpg0081.jpg0082.jpg0083.jpg0084.jpg0085.jpg0087.jpg0088.jpg0089.jpg0090.jpg0091.jpg0092.jpg