โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงค่ายวิทยาศาสตร์ 2561

โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2561 ณ  มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี ,พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช คลอง5 ปทุมธานี และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

0F4A7469.jpg0F4A7470.jpg0F4A7485.jpg0F4A7500.jpg0F4A7501.jpg0F4A7502.jpg0F4A7504.jpg0F4A7506.jpg0F4A7509.jpg0F4A7510.jpg0F4A7517.jpg0F4A7522.jpg0F4A7526.jpg0F4A7540.jpg0F4A7545.jpg0F4A7552.jpg0F4A7556.jpg0F4A7564.jpg0F4A7583.jpg0F4A7594.jpg0F4A7596.jpg0F4A7599.jpg0F4A7606.jpg0F4A7609.jpg0F4A7611.jpg0F4A7617.jpg0F4A7622.jpg0F4A7624.jpg0F4A7631.jpg0F4A7633.jpg0F4A7635.jpg0F4A7641.jpg0F4A7644.jpg0F4A7645.jpg0F4A7647.jpg0F4A7649.jpg0F4A7650.jpg0F4A7670.jpg0F4A7672.jpg0F4A7677.jpg0F4A7683.jpg0F4A7685.jpg0F4A7692.jpg0F4A7695.jpg0F4A7696.jpg0F4A7701.jpg0F4A7720.jpg0F4A7759.jpg0F4A7764.jpg0F4A7771.jpg0F4A7782.jpg0F4A7793.jpg0F4A7840.jpg0F4A7878.jpg0F4A7889.jpg0F4A7893.jpg0F4A7894.jpg0F4A7904.jpg0F4A7906.jpg0F4A7914.jpg0F4A7922.jpg0F4A7923.jpg0F4A7926.jpg0F4A7927.jpg0F4A7932.jpg0F4A7949.jpg0F4A7973.jpg0F4A7974.jpg0F4A8005.jpg0F4A8018.jpg0F4A8031.jpg0F4A8034.jpg0F4A8061.jpg0F4A8069.jpg0F4A8078.jpg0F4A8093.jpg0F4A8104.jpg