โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการสอน

โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการสอนสำหรับครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี