โครงการอบรมเครื่องมือกล้องดูดาวรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือกล้องดูดาวสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

      เมื่อวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม 6 โรงเรียน 1.โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก 2.โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ     อำเภอยะรัง 3.โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ   อำเภอมายอ 4.โรงเรียนศาสนูปภัมภ์ ตำบลบานา อำเภอเมือง  5.โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี  6.โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ 

0F4A5447.jpg0F4A5459.jpg0F4A5462.jpg0F4A5475.jpg0F4A5478.jpg0F4A5503.jpg0F4A5506.jpg0F4A5509.jpg0F4A5511.jpg0F4A5515.jpg0F4A5529.jpg0F4A5568.jpg0F4A5586.jpg0F4A5590.jpg0F4A5597.jpg0F4A5598.jpg0F4A5608.jpg0F4A5611.jpg0F4A5614.jpg0F4A5615.jpg0F4A5621.jpg0F4A5623.jpg0F4A5627.jpg0F4A5638.jpg0F4A5672.jpg0F4A5677.jpg0F4A5680.jpg0F4A5682.jpg0F4A5698.jpg0F4A5717.jpg0F4A5719.jpg0F4A5724.jpg0F4A5733.jpg0F4A5846.jpg0F4A5876.jpg0F4A5886.jpg0F4A5898.jpg0F4A5915.jpg0F4A5927.jpg0F4A5931.jpg0F4A5941.jpg0F4A5952.jpg0F4A5966.jpg0F4A6016.jpg0F4A6033.jpg0F4A6046.jpg0F4A6056.jpg0F4A6062.jpg0F4A6076.jpg0F4A6088.jpg