โครงการเข้าค่ายและทัศนศึกษานักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 3

โครงการเข้าค่ายและทัศนศึกษานักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 3 วันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย

ฐานที่ 1 กิจกรรมฐานรวมสี สีสันบนลายผ้า (ผ้ามัดย้อม) 
ฐานการเรียนรู้ STEM ผ่านธรรมชาติ 
ฐานที่ 2 มหัศจรรย์ลวดลายใบไม้ (ความรู้เกี่ยวกับใบไม้)
ฐานที่ 3 ใต้ร่มเงาของพฤกษา (ความหนาแน่นของเรือนยอดไม้)
ฐานที่ 4 การเดินทางของพฤกษา (การขยายและการกระจายพันธุ์พืช)
กิจกรรม สันทนาการ ศึกษาธรรมชาติยามค่ำคืน การดูดาวและแมลงเบื้องต้น
กิจกรรม แบ่งกลุ่ม รับกล้องส่องทางไกล เรียนการใช้กล้อง 2 ตา เดินศึกษาธรรมชาติยามเช้า พืช และสัตว์ ณ ซี แอนด์ ซี เขาใหญ่ รีสอร์ท อ.ปากช่อง นครราชสีมา และ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์งู,พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.,นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ,อุทยานราชภักดิ์