โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียน SMP รุ่นที่ 2 โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ

โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP รุ่นที่ 2 โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ 

28-31 มีนาคม 2562

ภูเก็ต-พังงา-กระบี่

smpG2phuket01.jpgsmpG2phuket02.jpgsmpG2phuket03.jpgsmpG2phuket04.jpgsmpG2phuket05.jpgsmpG2phuket06.jpgsmpG2phuket07.jpgsmpG2phuket08.jpgsmpG2phuket09.jpgsmpG2phuket10.jpgsmpG2phuket11.jpgsmpG2phuket12.jpgsmpG2phuket13.jpgsmpG2phuket14.jpgsmpG2phuket15.jpgsmpG2phuket16.jpgsmpG2phuket17.jpgsmpG2phuket18.jpgsmpG2phuket19.jpgsmpG2phuket20.jpgsmpG2phuket21.jpgsmpG2phuket22.jpgsmpG2phuket23.jpgsmpG2phuket24.jpgsmpG2phuket25.jpgsmpG2phuket26.jpgsmpG2phuket27.jpgsmpG2phuket28.jpgsmpG2phuket29.jpgsmpG2phuket30.jpgsmpG2phuket31.jpgsmpG2phuket32.jpgsmpG2phuket33.jpgsmpG2phuket34.jpg