โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบปฏิบัติการ Linux

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบปฏิบัติการ Linux สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program SMP 8 - 10 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม 15 โรงเรียน จำนวน 30 คน

1.โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม   อำเภอปะนาเระ

2.โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา       อำเภอเมือง

3.โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน       อำเภอโคกโพธิ์ 

4.โรงเรียนส่งเสริมศาสน์             อำเภอยะหริ่ง

5.โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์           อำเภอทุ่งยางแดง

6.โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา     อำเภอสายบุรี

7.โรงเรียนศาสน์สามัคคี             อำเภอหนองจิก

8.โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ     อำเภอยะรัง

9.โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ   อำเภอมายอ

10.โรงเรียนศาสนูปภัมภ์ ตำบลบานา อำเภอเมือง 

11.โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี 

12.โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์  

13.โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี

14.โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี

15.โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน

ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แวฮาซัน แวหะมะ  อาจารย์ไกรรัตน์ นิลฉิม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายสาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสาธิตฯ มาเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0F4A5528.jpg0F4A5529.jpg0F4A5534.jpg0F4A5558.jpg0F4A5571.jpg0F4A5572.jpg0F4A5583.jpg0F4A5600.jpg0F4A5603.jpg0F4A5607.jpg0F4A5612.jpg0F4A5615.jpg0F4A5623.jpg0F4A5626.jpg0F4A5629.jpg0F4A5636.jpg0F4A5640.jpg0F4A5651.jpg0F4A5656.jpg0F4A5676.jpg0F4A5681.jpg0F4A5686.jpg0F4A5700.jpg0F4A5723.jpg0F4A5731.jpg0F4A5753.jpg0F4A5757.jpg0F4A5758.jpg0F4A5760.jpg0F4A5762.jpg0F4A5765.jpg0F4A5797.jpg0F4A5800.jpg0F4A5802.jpg