โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน SMP รุ่นที่ 4

โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน (ม.4) ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program รุ่นที่ 4 
ปัตตานี – ปากช่อง – กรุงเทพฯ – ปทุมธานี – หัวหิน
15 – 21 สิงหาคม 2562 
ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วม 3 โรงเรียน
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี
โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน

camp_korat62_G4c01.jpgcamp_korat62_G4c02.jpgcamp_korat62_G4c03.jpgcamp_korat62_G4c04.jpgcamp_korat62_G4c05.jpgcamp_korat62_G4c06.jpgcamp_korat62_G4c07.jpgcamp_korat62_G4c08.jpgcamp_korat62_G4c09.jpgcamp_korat62_G4c10.jpgcamp_korat62_G4c11.jpgcamp_korat62_G4c12.jpgcamp_korat62_G4c13.jpgcamp_korat62_G4c14.jpgcamp_korat62_G4c15.jpgcamp_korat62_G4c16.jpgcamp_korat62_G4c17.jpgcamp_korat62_G4c18.jpgcamp_korat62_G4c19.jpgcamp_korat62_G4c20.jpgcamp_korat62_G4c21.jpgcamp_korat62_G4c22.jpgcamp_korat62_G4c23.jpgcamp_korat62_G4c24.jpgcamp_korat62_G4c25.jpgcamp_korat62_G4c26.jpgcamp_korat62_G4c27.jpgcamp_korat62_G4c28.jpgcamp_korat62_G4c29.jpgcamp_korat62_G4c30.jpgcamp_korat62_G4c31.jpgcamp_korat62_G4c32.jpgcamp_korat62_G4c33.jpgcamp_korat62_G4c34.jpgcamp_korat62_G4c35.jpgcamp_korat62_G4c36.jpgcamp_korat62_G4c37.jpgcamp_korat62_G4c38.jpgcamp_korat62_G4c39.jpgcamp_korat62_G4c40.jpgcamp_korat62_G4c41.jpgcamp_korat62_G4c42.jpgcamp_korat62_G4c43.jpgcamp_korat62_G4c44.jpgcamp_korat62_G4c45.jpgcamp_korat62_G4c46.jpgcamp_korat62_G4c47.jpgcamp_korat62_G4c48.jpgcamp_korat62_G4c49.jpgcamp_korat62_G4c50.jpgcamp_korat62_G4c51.jpgcamp_korat62_G4c52.jpgcamp_korat62_G4c53.jpgcamp_korat62_G4c54.jpgcamp_korat62_G4c55.jpgcamp_korat62_G4c56.jpgcamp_korat62_G4c57.jpgcamp_korat62_G4c58.jpgcamp_korat62_G4c59.jpgcamp_korat62_G4c60.jpgcamp_korat62_G4c61.jpgcamp_korat62_G4c62.jpgcamp_korat62_G4c63.jpgcamp_korat62_G4c64.jpgcamp_korat62_G401.jpgcamp_korat62_G402.jpgcamp_korat62_G403.jpgcamp_korat62_G404.jpgcamp_korat62_G405.jpgcamp_korat62_G406.jpgcamp_korat62_G407.jpgcamp_korat62_G408.jpgcamp_korat62_G409.jpgcamp_korat62_G410.jpgcamp_korat62_G411.jpgcamp_korat62_G412.jpgcamp_korat62_G413.jpgcamp_korat62_G414.jpgcamp_korat62_G415.jpgcamp_korat62_G416.jpg