โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 2562

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5) 

ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)

เมื่อวันที่ 9 - 11 เมษายน 2562 

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รอสเมาะห์ นิสะนิ

อาจารย์ขจรพงษ์ หนูทอง

อาจารย์บุญสนอง วิเศษสาธร

อาจารย์สุธาทิพย์ นิมฉิม

และ อาจารย์มูฮัมหมัดอาลาวี บูกุ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ซึ่งมีโรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก

โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ     อำเภอยะรัง

โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ   อำเภอมายอ

โรงเรียนศาสนูปภัมภ์ ตำบลบานา อำเภอเมือง 

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี 

โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์   ได้เข้าร่วมอบรม

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0F4A8686.jpg0F4A8692.jpg0F4A8695.jpg0F4A8700.jpg0F4A8726.jpg0F4A8833.jpg0F4A8847.jpg0F4A8854.jpg0F4A8942.jpg0F4A9035.jpg0F4A9089.jpg0F4A9147.jpg0F4A9151.jpg0F4A9161.jpg0F4A9166.jpg0F4A9196.jpg0F4A9200.jpg0F4A9276.jpg0F4A9287.jpg0F4A9291.jpg