โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการ Science Mathematics Program (SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

วันที่ 16 - 20 เมษายน 2562 

โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ผศ.ดร.เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ

อาจารย์ผศ.ชมนา จักรอารี

อาจารย์จันทร์ดา พิทักษ์สาลี

อาจารย์นูรอาซีกีน ยีสมัน

 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 

อาจารย์มุกดา ธรรมกิรติ

อาจารย์มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

อาจารย์ธเนศ สุขมาตย์

อาจารย์ทิพวรรณ คงภักดี

 

สาขาวิชาวิชาเคมี

อาจารย์ดร.อุสมาน สารี

อาจารย์ดร.ฮามีด๊ะ มูสอ

ซึ่งมีโรงเรียนศาสนูปภัมภ์ ตำบลบานา อำเภอเมือง 

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี 

และ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์  นักเรียนโครงการ smp รุ่นที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการ

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0F4A9345.jpg0F4A9375.jpg0F4A9382.jpg0F4A9385.jpg0F4A9389.jpg0F4A9401.jpg0F4A9404.jpg0F4A9467.jpg0F4A9484.jpg0F4A9497.jpg0F4A9499.jpg0F4A9502.jpg0F4A9532.jpgDSC00015.jpgDSC00075.jpgDSC00090.jpgDSC00092.jpgDSC00109.jpgDSC00126.jpgDSC00128.jpgDSC00131.jpgDSC00159.jpgDSC00164.jpgDSC00180.jpgDSC00247.jpgDSC00255.jpgDSC00282.jpgDSC00296.jpgDSC00407.jpgDSC00415.jpgDSC00431.jpgDSC00468.jpgDSC00500.jpgDSC00503.jpgDSC00528.jpg