โครงการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่รุ่นที่ 4 (ม.4) ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ SMP

โครงการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สำหรับนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 21 – 27  เมษายน  ๒๕๖๒

โดยมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน 3 โรงเรียน 

โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี 

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี 

โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน

0F4A0845.jpg0F4A0855.jpg0F4A0864.jpg0F4A0868.jpg0F4A0875.jpg0F4A0876.jpg0F4A0888.jpg0F4A0897.jpg0F4A0901.jpg0F4A0904.jpg0F4A0912.jpg0F4A0918.jpg0F4A0922.jpg0F4A0946.jpg0F4A0960.jpg0F4A0969.jpg0F4A0971.jpg0F4A0992.jpg0F4A1637.jpg0F4A1642.jpg0F4A1673.jpg0F4A1677.jpg0F4A1683.jpg0F4A1684.jpg0F4A1699.jpg0F4A1761.jpg0F4A1819.jpg0F4A3813.jpg0F4A3819.jpg0F4A3820.jpg0F4A3833.jpg0F4A3845.jpg0F4A3850.jpg0F4A3859.jpg0F4A3905.jpg0F4A3915.jpg0F4A3936.jpg0F4A3962.jpg0F4A4003.jpg0F4A4017.jpg0F4A4026.jpg0F4A4049.jpg0F4A4062.jpg0F4A4070.jpg0F4A4079.jpg0F4A4087.jpg0F4A4104.jpg0F4A4120.jpg0F4A4122.jpg0F4A4136.jpg0F4A4139.jpg0F4A4160.jpg0F4A4168.jpg0F4A4193.jpg0F4A4194.jpg0F4A4197.jpg0F4A4202.jpg0F4A4206.jpg0F4A4208.jpg0F4A4209.jpg0F4A4212.jpg0F4A4213.jpg0F4A4215.jpg0F4A4217.jpg0F4A4220.jpg0F4A4251.jpg0F4A4254.jpg0F4A4262.jpg0F4A4263.jpg0F4A4271.jpg0F4A4287.jpg0F4A4291.jpg0F4A4321.jpg

Albums