โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ม.5

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางด้านคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ

สำหรับนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562

ซึ่งได้รับเกียรติจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาจารย์รอสเมาะห์ นิสะนิ

อาจารย์ขจรพงษ์ หนูทอง 

อาจารย์วัสลีณา หาไม 

อาจารย์บุญสนอง วิเศษสาธร

อาจารย์เต็มเดือน เต้าแก้ว 

อาจารย์สุธาทิพย์ นิมฉิม 

และอาจารย์มูฮัมหมัดอาลาวี บูกุ 

มาเป็นวิทยากรในโครงการ

โดยมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนศาสนูปภัมภ์ ตำบลบานา อำเภอเมือง 

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี 

โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์

ณ อาคาร 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0F4A4362.jpg0F4A4371.jpg0F4A4381.jpg0F4A4386.jpg0F4A4398.jpg0F4A4399.jpg0F4A4406.jpg0F4A4416.jpg0F4A4447.jpg0F4A4449.jpg0F4A4451.jpg0F4A4452.jpg0F4A4459.jpg0F4A4461.jpg0F4A4463.jpg0F4A4468.jpg0F4A4487.jpg0F4A4491.jpg0F4A4511.jpg0F4A4515.jpg0F4A4520.jpg0F4A4732.jpg0F4A4736.jpg0F4A4737.jpg0F4A4742.jpg0F4A4748.jpg0F4A4750.jpg0F4A4752.jpg0F4A4755.jpg0F4A4758.jpg0F4A4760.jpg0F4A4762.jpg0F4A4767.jpg