โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนใหม่ รุ่นที่ 4 (ม.4) และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนใหม่ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562  smp รุ่นที่ 4 

วันที่ 18 - 20 เมษายน 2562 

โดยมีกิจกรรมนันทนาการ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณฝาริด โต๊ะมุสอ และทีมงาน ช่วยละลายพฤติกรรมเพื่อในนักเรียนมีความสนุกสนาน และกล้าแสดงออก 

กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า

 

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส หรือเขี่อนห้วยน้ำใส ตั้งอยุ่หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กิจกรรมฐานกลุ่ม ฝึกความสามัคคี การทำงานเป็นทีม ไหวพริบ การตรงต่อเวลา และทักษะการสื่อสาร  วิทยาการจากโรงเรียนสาธิต มอ.ปัตตานี

ณ หนานท่าส้าน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

และกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ณ Sampaothai บ้านท่าสำเภาใต้ จ.พัทลุง

 

ศูนย์การเรียนรู้ นาโปแก NaPoKae Tourist attraction อำเภอ ควนขนุน พัทลุง

 

โดยมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี

โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน

 

 

camp_G401.jpgcamp_G402.jpgcamp_G403.jpgcamp_G404.jpgcamp_G405.jpgcamp_G406.jpgcamp_G407.jpgcamp_G408.jpgcamp_G409.jpgcamp_G410.jpgcamp_G411.jpgcamp_G412.jpgcamp_G413.jpgcamp_G414.jpgcamp_G415.jpgcamp_G416.jpgcamp_G417.jpgcamp_G418.jpgcamp_G419.jpgcamp_G420.jpgcamp_G421.jpgcamp_G422.jpgcamp_G423.jpgcamp_G424.jpgcamp_G425.jpgcamp_G426.jpgcamp_G427.jpgcamp_G428.jpgcamp_G429.jpgcamp_G430.jpgcamp_G431.jpgcamp_G432.jpgcamp_G433.jpgcamp_G434.jpgcamp_G435.jpgcamp_G436.jpgcamp_G437.jpgcamp_G438.jpgcamp_G439.jpgcamp_G440.jpgcamp_G441.jpgcamp_G442.jpgcamp_G443.jpgcamp_G444.jpgcamp_G445.jpgcamp_G446.jpgcamp_G447.jpgcamp_G448.jpgcamp_G449.jpgcamp_G450.jpgcamp_G451.jpgcamp_G452.jpgcamp_G453.jpgcamp_G454.jpgcamp_G455.jpgcamp_G456.jpg

Albums