โครงการทัศนศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนศาสน์สามัคคี

โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 2 

โรงเรียนศาสน์สามัคคี

23 - 26 เมษายน 2562

สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-พัทลุง

DSC00586.jpgDSC00604.jpgDSC00637.jpgDSC00644.jpgDSC00654.jpgDSC00667.jpgDSC00675.jpgDSC00682.jpgDSC00683.jpgDSC00686.jpgDSC00687.jpgDSC00704.jpgDSC00714.jpgDSC00742.jpgDSC00772.jpgDSC00779.jpgDSC00788.jpgDSC00809.jpgDSC00828.jpgDSC00834.jpgDSC00837.jpgDSC00871.jpgDSC00905.jpgDSC00919.jpgDSC00921.jpgDSC00936 (3).jpgDSC00939.jpgDSC00955.jpgDSC00973.jpgDSC00999.jpgDSC01010.jpgDSC01011.jpgDSC01018.jpgDSC01024.jpgDSC01027.jpgDSC01041.jpgDSC_0118.jpgDSC_0120.jpgDSC_0188.jpgDSC_0206.jpgDSC_0247.jpgDSC_0261.jpgDSC_0406.jpgDSC_0437.jpgDSC_0447.jpgDSC_0458.jpgDSC_0560.jpgDSC_0608.jpgDSC_0643.jpgDSC_0682.jpgDSC_0693.jpgDSC_0702.jpgDSC_0711.jpgDSC_0930.jpgDSC_0934.jpgDSC_0950.jpgDSC_0995.jpgDSC_1000.jpg