โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครู

โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี ซึ่งมีครูผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 จำนวน 6 โรงเรียน 1.โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก 2.โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง 3.โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอมายอ 4.โรงเรียนศาสนูปภัมภ์ ตำบลบานา อำเภอเมือง 5.โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี 6.โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์