ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่

ประกาศรับสมัครครูโครงการSMP

1.ครูผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง ประจำโรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอ หนองจิก จังหวัดปัตตานี 

2.ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง  ประจำโรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMP  ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMP โรงเรียนศาสนูปภัมภ์

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMP โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMP โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการSMP

ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2561 วันนี้ - 22 มกราคม 2561 

 

ประกาศรับสมัครครูโครงการSMP

1.ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง  ครูผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง ประจำโรงเรียนศาสนูปภัมภ์ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  

2.ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง  ครูผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง ประจำโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

3.ครู 1 ตำแหน่ง  ครูผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง ประจำโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี