ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Demonstration School of Prince of Songkla University

181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 073-335131