สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Patas Usoh

2X9A2437

ประมวลภาพการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2560

เมื่อวันที่ 14 มี.ค 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตฯ 

2X9A2269.JPG2X9A2271.JPG2X9A2273.JPG2X9A2276.JPG2X9A2279.JPG2X9A2282.JPG2X9A2283.JPG2X9A2285.JPG2X9A2286.JPG2X9A2287.JPG2X9A2289.JPG2X9A2292.JPG2X9A2295.JPG2X9A2298.JPG2X9A2306.JPG2X9A2307.JPG2X9A2309.JPG2X9A2311.JPG2X9A2312.JPG2X9A2313.JPG2X9A2314.JPG2X9A2316.JPG2X9A2317.JPG2X9A2322.JPG2X9A2323.JPG2X9A2328.JPG2X9A2329.JPG2X9A2330.JPG2X9A2335.JPG2X9A2338.JPG2X9A2339.JPG2X9A2342.JPG2X9A2345.JPG2X9A2350.JPG2X9A2356.JPG2X9A2357.JPG2X9A2358.JPG2X9A2361.JPG2X9A2363.JPG2X9A2367.JPG2X9A2368.JPG2X9A2377.JPG2X9A2382.JPG2X9A2384.JPG2X9A2386.JPG2X9A2387.JPG2X9A2390.JPG2X9A2392.JPG2X9A2394.JPG2X9A2396.JPG2X9A2398.JPG2X9A2399.JPG2X9A2402.JPG2X9A2404.JPG2X9A2406.JPG2X9A2408.JPG2X9A2410.JPG2X9A2411.JPG2X9A2414.JPG2X9A2416.JPG2X9A2417.JPG2X9A2420.JPG2X9A2421.JPG2X9A2424.JPG2X9A2426.JPG2X9A2427.JPG2X9A2429.JPG2X9A2432.JPG2X9A2436.JPG2X9A2437.JPG2X9A2438.JPG2X9A2439.JPG2X9A2440.JPG2X9A2441.JPG2X9A2442.JPGโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh