สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันพุธ, 14 มีนาคม 2561 เขียนโดย Patus Usoh

2X9A2437

ประมวลภาพการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2560

เมื่อวันที่ 14 มี.ค 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตฯ Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131