สัมมนาโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2561

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561 เขียนโดย Patus Usoh

2X9A4491

ประมวลภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้่าร่วมสัมมนาโรงเรียนระจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 ณ อันดามัน รีสอร์ท เกาะลันตา จ.กระบี่Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131