สัมมนาโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2561

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Patas Usoh

2X9A4491

ประมวลภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้่าร่วมสัมมนาโรงเรียนระจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 ณ อันดามัน รีสอร์ท เกาะลันตา จ.กระบี่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh