การประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดำเนินโครงการ วมว.ระยะที่ 1

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2560 เขียนโดย Romlee

 DSC 4154

การประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดำเนินโครงการ วมว.ระยะที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่พุธที่ 15 มีนาคม 2560
ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 


 

      ทางคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตฯ ได้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์การประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)ระยะที่ 1 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมสำรวจการดำเนินงานโครงการ วมว.


 

DSC_4146.jpgDSC_4147.jpgDSC_4149.jpgDSC_4151.jpgDSC_4154.jpgDSC_4155.jpgDSC_4158.jpgDSC_4159.jpgDSC_4163.jpgDSC_4166.jpgDSC_4167.jpgDSC_4171.jpgDSC_4174.jpgDSC_4177.jpgDSC_4179.jpgCopyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131