โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2561

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย Patas Usoh

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ
ได้จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
ณ ห้องประชุม อาคาร 49
โรงเรียนสาธิตฯ

DSC_8965.JPGDSC_8966.JPGDSC_8967.JPGDSC_8968.JPGDSC_8972.JPGDSC_8973.JPGDSC_8974.JPGDSC_8976.JPGDSC_8979.JPGDSC_8980.JPGDSC_8981.JPGDSC_8982.JPGDSC_8983.JPGDSC_8984.JPGDSC_8985.JPGDSC_8986.JPGDSC_8987.JPGDSC_8988.JPGDSC_8989.JPGDSC_8998.JPGDSC_8999.JPGDSC_9000.JPGDSC_9001.JPGDSC_9003.JPGDSC_9004.JPGDSC_9007.JPGDSC_9011.JPGDSC_9013.JPGDSC_9015.JPGDSC_9016.JPGDSC_9017.JPGDSC_9018.JPGDSC_9020.JPGDSC_9023.JPGDSC_9025.JPGDSC_9026.JPGDSC_9027.JPGDSC_9028.JPGDSC_9030.JPGDSC_9031.JPGDSC_9033.JPGDSC_9034.JPGDSC_9036.JPGDSC_9037.JPGDSC_9038.JPGDSC_9039.JPGDSC_9040.JPGDSC_9041.JPGDSC_9048.JPGDSC_9049.JPGDSC_9052.JPGDSC_9053.JPGDSC_9054.JPGDSC_9055.JPGDSC_9056.JPGDSC_9057.JPGDSC_9063.JPGDSC_9065.JPGDSC_9066.JPGDSC_9067.JPGDSC_9068.JPGDSC_9070.JPGDSC_9073.JPGDSC_9075.JPGDSC_9078.JPGDSC_9081.JPGDSC_9082.JPGDSC_9083.JPGDSC_9084.JPGDSC_9091.JPGDSC_9094.JPGDSC_9095.JPGDSC_9099.JPGDSC_9101.JPGDSC_9102.JPGDSC_9103.JPGDSC_9104.JPGDSC_9106.JPGDSC_9107.JPGDSC_9108.JPGDSC_9110.JPGDSC_9112.JPGDSC_9113.JPGDSC_9116.JPGDSC_9117.JPGDSC_9119.JPGDSC_9120.JPGDSC_9121.JPGDSC_9123.JPGDSC_9126.JPGDSC_9127.JPGDSC_9129.JPGDSC_9130.JPGDSC_9131.JPGDSC_9132.JPGDSC_9133.JPGDSC_9134.JPGDSC_9135.JPGDSC_9138.JPGDSC_9143.JPGDSC_9147.JPGDSC_9150.JPGDSC_9151.JPGDSC_9152.JPGDSC_9153.JPGDSC_9154.JPGDSC_9155.JPGDSC_9157.JPGDSC_9159.JPGDSC_9160.JPGDSC_9161.JPG

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh