การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันอาทิตย์, 08 มกราคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์ ของคณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. -12 ม.ค. 60


 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131