ฝ่ายประกันคุณภาพ

หมวด: information_school
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Patas Usoh

             

   เอกสารประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 

 

  เอกสารฝ่ายประกันคุณภาพ

 


 


 

  ผลการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh