- งานวิชาการ/งานทะเบียน สถิติ

การจัดสรรทุนการวิจัย แต่ง แปลตำรา เเละเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

หมวด: information_school
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Tharasit

1.ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย แต่งแปลฯ ปีงบประมาน 2563- ดาวน์โหลดไฟล์  [pdf]

2.ใบสมัครขอรับทุนวิจัย แต่ง แปลตำรา และเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน ปีงบประมาณ 2563 - ดาวน์โหลดไฟล์ [word] [pdf]

3.แบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงประมาณ 2563 - ดาวน์โหลดไฟล์  [word] [pdf]

4.แบบเสนอโครงการ การแต่ง แปลตำรา และเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน ปีงบประมาณ 2563 - ดาวน์โหลดไฟล์  [word] [pdf]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh